Артериална хипертония

Начало  »  Факултети  »  Артериална хипертония

Артериалната хипертония е наричана “тихият убиец”, тъй като често се диагностицира късно, поради това, че първоначалните й симптоми се откриват трудно. Тя се нарежда сред основните фактори, които причиняват инфаркт на миокарда, инсулт и други сърдечносъдови заболявания.

Артериалната хипертония (АХ) е социално значим проблем поради високата си заболеваемост, инвалидност и смъртност. Над 1,5 млрд. души по света страдат от АХ (един от всеки трима на възраст над 20 години).

В България хипертониците са около 2 милиона, като адекватно лекувани, с постигнат контрол в последните години, са около 33%. Адекватното лечение на АХ удължава живота. Снижението на систолното артериално налягане с 12 mmHg за 10 г. спасява от смърт 1 от 11 лекувани пациенти, понижава честотата на мозъчния инсулт с 35- 40%, на миокардния инфаркт с 20-25% и на сърдечната недостатъчност с 50% /JNC V ІІ/.

Именно затова Национална пациентска организация стартира проект, насочен към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с артериална хипертония.

Подкрепа по тази кампания и специално в изготвянето на обучителните материали за пациентите, Национална пациентска организация получи подкрепата на: Българска лига по хипертония, Световна лига по хипертония и Международното общество по хипертония.

Основен елемент от факултета ще бъде реализирането на обучителна програма, която ще се провежда чрез индивидуални обучителни модули от общопрактикуващи лекари и специалисти кардиолози – в доболничната помощ.

Като съпътстващи активности ще бъдат: прозвъняване на пациентите от кол центъра на НПО (на втория и на шестия месец след направеното обучение) и провеждането на безплатна контролна беседа на 3-я месец, с цел проследяване на състоянието и необходимост от промени в терапията.

В програмата участват приблизително 70 медицински лица – кардиолози и общопрактикуващи лекари от различни градове на България.

Принцип на обучението в рамките на факултета

Обучението на пациентите ще се провежда на базата на индивидуални обучителни модули, провеждащи се от кардиолози и общопрактикуващи лекари. Обучителните беседи започват от началото на месец октомври и ще продължи до 9 декември 2013 г.

След като премине обучението в кабинета на лекаря, пациентът попада в една система за проследяване на състоянието. Основно звено в тази система е действащ специализиран call center, обслужван от медицински лица, който ще направи 2 прозвънявания на включените в програмата пациенти – на втория и на шестия месец след първоначалното обучение.

Целта е да се следи дали пациентът се придържа към назначеното лечение, дали има проблеми и дали е доволен от направеното му обучение. По този начин се забелязват и се отчитат всякакви промени, които могат да окажат влияние върху подобряването на здравословното състояние на пациента. 

Всеки обучен пациент по програмата получава

В рамките на обучителната беседа, лекарят предоставя на пациента информационен материал – обучителна книжка, в която е предоставена на разбираем за пациента език цялостна информация за заболяването артериална, начините за лечение и контролиране на заболяването.

Освен обучителния материал, пациентът получава и дневник, в който да записва стойностите на артериалното си налягане. Задължително е пациентът да носи този дневник при безплатната контролна беседа при лекаря, за да може да покаже измерените до момента показатели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След края на третия месец на всеки пациент ще бъде дадена възможност да му бъде направена безплатна контролна беседа при лекуващия го лекар, за да се отчетат евентуални проблеми и недостатъци на досегашното лечение.