Факултети

Начало  »  Факултети

Факултети в програмата „Университет за пациенти”

Уникалното на програмата „Университет за пациенти” е че позволява в него да бъде обединена информация и да се оказва подкрепа на пациенти с различни заболявания. Това ще бъде осъществено като всяко отделно заболяване се отдели в отделен факултет, което позволява да се обединят и гарантират интересите на пациентите. 
 
Всеки факултет ще се ръководи от индивидуален принцип за провеждане на активностите, който ще се определя от същността на заболяването, неговата специфика, период на болничен престой на пациента, начините на лечение и контролиране на заболяването. В зависимост от това пациентите могат да бъдат обучавани или чрез индивидуални обучителни срещи, или чрез семинарни занятия. 
 
Важното при всеки факултет е, че пациентът ще получава обучителни информационни материали, създадени специално за него, ще участва в обучение по заболяването и ще има възможност да обмени опит с пациент с подобно заболяване.  
 
Програмата „Университет за пациенти” ще стартира първоначално с откриването на следните факултети, които са:
     - Факултет Остър коронарен синдром
     - Факултет Остеоартроза
     - Факултет Онкология - рак на млечната жлеза и рак на простатата
     - Факултет Репродуктивно здраве
 
В рамките на Университета Национална пациентска организация и нейните партньори планират да развиват обучителни модули и по други социално-значими заболявания. 
Постепенно ще бъдат открити следните факултети:
  • хепатити;
  • глаукома;
  • диабет;
  • лимфом;
  • множествена склероза;
  • астма;
  • др.