НПО стартира кампанията „Не отлагай! Времето е от значение!“, посветена на превенцията на колоректалния карцином

В рамките на повече от 10 години НПО работи по създаването и реализирането на здравни политики/проекти, ориентирани към пациента и неговите близки. През 2016 г. НПО стартира проект за пациенти с диагноза рак на дебелото и право черво с две основни цели:

  • осигуряване на достъп до високо специализирана диагностика, задължителна за определяне на терапевтичния алгоритъм, но без реимбурсация от НЗОК;
  • създаване на разбиране за важността от профилактика, познаване на рисковите фактори за заболяването и осъзнаване на необходимостта от ранна диагностика.

До момента в програмата успешно са включени повече от 300 пациенти, за които беше осигурен достъп до специфично за заболяването им генетично изследване, резултатите от което подпомагат правилното терапевтично решение.

Тъй като заболеваемостта от карцином на дебелото и право черво се увеличава с всяка година, допълнително повлияна от многократното преустановяване на плановите операции в България по време на пандемичната обстановка, се наблюдава рязко повишаване броят на пациентите, нуждаещи се от генетична диагностика. Това от своя страна повишава и необходимостта от повече достъпна информация за рака на дебелото и право черво, налична за пациентите и техните семейства. Важно е да се повиши здравната култура и чувствителността на обществото по темата за това заболяване, да се привлече вниманието към ранната симптоматика и необходимостта от навременна диагностика и правилно лечение.

В тази връзка, през 2022 г. Национална пациентска организация разширява своите активности с информационна кампания, чрез която да се достигне до по-широк кръг от хора (пациенти и техните семейства), разяснявайки методите на диагностика, лечение и палиативни грижи на пациенти с рак на дебело и право черво.

В рамките на инициативата НПО си поставя следните цели:

  1. Да продължи да осигурява достъп до програмата на широк кръг пациенти.
  2. Да осигури разпространяване на достъпна информация към широката общественост, като осигурим достоверна, актуална и най-вече изчерпателна информация по темата както чрез информационните канали на НПО, така и чрез провеждането на пациентски уебинари.
  3. Да дадем възможност на пациенти и техните близки да получат информация от специалисти, чрез безплатно и леснодостъпно участие в тематични уебинари, на които ще могат да получат информация и да отправят директно своите въпроси относно профилактиката, превенцията и лечението на рака на дебелото и право черво.

Сдружение „Национална пациентска организация“ (НПО) е най-голямото пациентско обединение в България, което включва над 60 организации и регионални представители, ангажирани със социалнозначими и редки заболявания. Повече от 10 години работим за подобряване достъпа до качествено здравеопазване и подпомагане на пациентите, чрез реализирането на различни програми за ранен достъп, обучения, семинари, скринингови акции и много други.

Правна информация:

Кампанията „Не отлагай! Времето е от значение!“ се реализира от Сдружение „Национална пациентска организация“ с финансовата подкрепа на „Мерк България“ ЕАД. Съдържанието на всички материали в рамките на кампанията с образователна цел и е непромоционално по характер. Съдържанието е в съответствие с приложимото законодателство. Материалите в тази кампания представляват обзор на научни публикации. Авторските права върху тези публикации принадлежат на съответните им притежатели и съдържащите се в тях данни, мнения, становища и препоръки са на техните автори.


През март месец традиционно се отбелязва Световният месец за борба с рака на дебелото черво. 💙

👉 Инициативата има за цел да подчертае важността от скрининг за рак на дебелото черво, както и да подтикне хората към грижа за собственото им здраве и изграждане на полезни навици, които могат да намалят риска от развитие на това заболяване.
🤗 По този повод, Национална пациентска организация стартира кампанията „Не отлагай! Времето е от значение!“, в рамките на която през целия месец март ще ви споделяме на фейсбук страницата на НПО полезна и важна информация за рака на дебелото черво.
💻 Освен това, ще имате и възможността да бъдете част от два пациентски уебинара, в които специалисти ще представят актуална информация относно превенцията, диагностиката и лечението на рака на дебелото черво.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

❗️ Колоректалният рак (рак на дебелото и правото черво) е второто при мъжете и третото при жените по разпространеност онкологично заболяване в света.
През 2020 г. в света са диагностицирани почти 2 милиона случая. Това е втората най-честа причина за смърт от рак, което води до почти 1 милион смъртни случая годишно. 😔
👨‍🦳👩‍🦳 Най-често засегнати са хората на възраст между 50 и 70 години, като заболяването се наблюдава по-често при мъжете.
90% от болните с рак на дебелото черво са на възраст над 50 години.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

⚠ Kонсумацията на алкохол е била една от водещите причини при повече от 160 000 нови случая на колоректален рак (рак на дебелото и правото черво) през 2020 г., или 8% от всички диагностицирани случая през тази година в световен мащаб.
⚠ Друг фактор, който повишава риска от развитие на колоректален рак, е затлъстяването. То е отговорно за повече от 85 000 случая на рак на дебелото черво и 25 000 случая на рак на ректума, диагностицирани през 2012 г., или около 23% от всички случаи на колоректален рак, диагностицирани през тази година. Затлъстяването увеличава риска на човек да развие поне седем други вида рак.
⚠ Още два известни рискови фактора за развитието на рак са тютюнопушенето 🚬 , което причинява рак на белия дроб, и инфекцията с човешки папиломен вирус (HPV), която причинява рак на шийката на матката. И двата рискови фактора са предпоставка за развитие на рак на дебелото и правото черво.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Здравословното отслабване, физическата активност и диетите, богати на риба, плодове и зеленчуци, могат да намалят риска от развитие на колоректален рак.
☝️ Също така, редовните скрининги за колоректален рак увеличават шанса за откриване на заболяването.
Целта на скрининга е ракът да се открие в начален стадий, когато шансовете за успешно лечение са добри.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

📢 Първият пациентски уебинар за рак на дебелото черво, част от кампанията „Не отлагай! Времето е от значение!“ се проведе на 12 март 2022 г.
🔎 Лектори на събитието бяха д-р Драгомир Дарданов, д.м., лекар-хирург, и д-р Любов Симеонова, онколог, които представиха важни теми относно рака на дебелото черво, сред които:
👉 Същност на рака на дебелото и право черво;
👉 Рискови фактори, повишаващи възможността от развитие на рак на дебелото черво;
👉 Алармиращи признаци, на които трябва да се обърне внимание;
👉 Скринингови методи за рак на дебелото черво;
👉 Пътят на пациента от скрининг, диагноза до лечение;
👉 Терапевтични стратегии и тяхното място в лечебния алгоритъм.
ℹ️ Запис на уебинара ще намерите тук: www.facebook.com/npo.bg/videos/380012630288451
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Не позволявай на COVID-19 да те спре да бъдеш здрав❗️
 Дори и по време на пандемията от COVID-19, скринингът за рак на дебелото черво е от съществено значение и не трябва да бъде отлаган.
👨‍🔬 Скринингът за рак на дебелото черво e важен, a по време на неговото протичане, здравният екип се грижи за твоята безопастност и комфорт.
Поради пандемията от COVID-19 те следват внимателни стъпки и взимат предпазни мерки, за да гарантират твоята безопастност по време на колоноскопията.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Oт изключителна важност за предотвратяване на развитието на рак на дебелото черво е:
✅ да бъдем информирани за рисковите фактори, водещи до развитие на заболяването;
✅ да разпознаваме алармиращите признаци, на които трябва да се обърне внимание;
✅ да се подлагаме скринигни за рак на дебелото черво.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

❗ Симптомите, алармиращи за възможно наличие на рак на дебелото черво, не са за пренебрегване.
👩‍⚕ Ако имате въпроси и притеснения, е важно да се обърнете към Вашия лекуващ лекар.
Навременните мерки са правилните мерки! ✅
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

❗ Колкото по-рано бъде открит ракът на дебелото черво, толкова по-благоприятни са прогнозите за неговото пълно излекуване.
✅ Затова редовният и навременен скрининг е една от най-важните стъпки, които трябва да предприеме човек, за да предотврати развитието на рак на дебелото черво.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

В началото на своето развитие ракът на дебелото черво протича безсимптомно. Първите симптоми на заболяването се проявяват едва в напреднал клиничен стадий. 😰
💡 Затова е много важно да се повиши здравната култура и чувствителността на обществото по темата за това заболяване, да се привлече вниманието към ранната симптоматика и необходимостта от навременна диагностика и правилно лечение.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

📢 Вторият пациентски уебинар за рак на дебелото черво, част от кампанията „Не отлагай! Времето е от значение!“ се проведе на 27 март (неделя) от 11:00 ч.
🔎 В рамките на уебинара д-р Христина Ивановска, лъчетерапевт, д-р Гюлер Солакова, онколог, доц. д-р Николай Йорданов, анестезиолог и Евгения Александрова, пациентски консултант, представиха важни теми относно рака на дебелото черво, сред които:
👉 Обзор на стандартите за лекарствено лечение;
👉 Ранни и късни странични реакции и тяхното менажиране;
👉 Подготовка и провеждане на лъчетерапия;
👉 Възможни реакции при лъчетарапии;
👉 Палиативни грижи;
👉 Обезболяване на пациенти с рак на дебело черво;
👉Психологическата подкрепа като подход за успешно лечение на онкологични заболявания;
ℹ️ Запис на уебинара ще намерите тук: www.facebook.com/npo.bg/videos/1822278928163149

Множество проучвания сочат, че приемът на фибри 🍜 намалява риска от развитие на рак на дебелото черво.
🤔 А какво всъщност са фибрите? 💁‍♀️ Това са вид въглехидрати, които могат да се открият в растителните храни и за разлика от другите въглехидрати, те не могат да бъдат усвоени от ензимите в нашето тяло. Следователно тези въглехидрати, които са устойчиви на храносмилане и усвояване в тънките черва на човека, достигат до дебелото черво относително непокътнати.
🍞 Освен благоприятното действие срещу развитие на рак на дебелото черво, приемът на храни, богати на диетични фибри, има още ползи, сред които:
✅ Намаляване на нивата на лошия холестерол;
✅ Намаляване на риска от сърдечни заболявания;
✅ Намаляване на риска от инсулт;
✅ Нормализиране на дефекацията;
✅ Контрол на нивата на кръвната захар;
✅ Помощ за управление на теглото;
✅ Поддържане на здравето на червата.

Повече информация за различните видове скрининги може да намерите във Факултета за колоректален карцином на Университета за пациенти на НПО.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *