За нуждата от информация

По данни, предоставени от АПОЗ и приятели

Проведено е изследване „Ефективност на диалога лекар – пациент в онкологичната помощ”, инициирано от АПОЗ, сред 105 лекари, 30 медицински сестри и 105 пациенти от произволно избрани 5 специализирани здравни заведения от мрежата на организираната онкологична помощ – съответно във Варна, София, Хасково, Сливен и Плевен.

Те са отговорили на два приблизително аналогични въпросника – един за пациентите и един за медицинските специалисти.

Резултатите показват, че над 60% от лекарите и 76% от пациентите осъзнават, че информираността на пациента е изключително важен фактор за лечението. В същото време обаче една трета от пациентите твърдят, че не могатда разберат това, което лекарят им обяснява и не смеят да поискат повече и по-достъпна информация за състоянието си. За 80% от анкетираните българи лекарят е най-важният източник на информация, половината от болните се доверяват и на центровете за здравна информация. Едва 20% от участниците в изследването търсят информация в медиите, а малко под 20% – от неправителствени организации.

Над 90% от анкетираните лекари пък не са преминали през специализиран курс по комуникация със своите пациенти. Времето за диалог между онкоболни и медицински специалисти също се оказва недостатъчно. Около 80% от лекарите и 70% от пациентите искат да разполагат с повече време за разговори помежду си.

Изследването установява още, че в България диалогичността в процеса по вземане на решения за лечението на пациентите също е нарушена. Преобладава авторитарният модел, в който мнението на пациента за лечението няма особено значение. Над 70% от анкетираните пък посочват, че са подписали документ за информирано съгласие, но това е по-скоро юридически акт и масово остава неразбран от онкоболните. Една трета от анкетираните пациенти отговарят, че не са сигурни дали техният лекар изобщо ги зачита и се съобразява с мнението им.

Резултатите от проучването показват, че се подценява и ролята на психологията в процеса на лечение на онкоболните. С днешна дата АПОЗ разполага с изработен Стандарт и единни критерии за работа на психолозите в онкодиспансерите. Чрез реализирането на обучителната програма за пациентите, провеждана от медицински специалисти с помощта на сътрудник от АПОЗ ще се подобри връзката лекар-пациент по модела на редица страни на Западна Европа и Америка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *